Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi Genel Bilgi

GENÇLİK MERKEZİ

Gençlik Merkezimiz Aybey Mahallesi Yeniceköy Caddesi üzerinde yaklaşık olarak 500 m² alana oturmaktadır. İçerisinde yaklaşık 200 metre kare büyüklüğünde Halkoyunları alanı, 18 kişilik bir Bilgisayar Sınıfı, çeşitli eğitim kurslarının verilebileceği çok amaçlı derslikler, sinema, panel ve eğitim seminerlerinin verilebileceği 64 kişilik bir salon bulunmaktadır.

Gençlik Merkezimizde, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.

Gençlik Merkezimizde;

  • Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,
  • Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak,
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak,
  • Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek,
  • Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak,
  • Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası değişim programları gerçekleştirmek,
  • Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak,
  • Ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, birleştirici, yetenekleri geliştirilmiş, toplumsal yaşama gönüllü olarak katılan ve özgüveni yüksek gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.